project

Zorgen voor iemand met dementie naast je werk

De combinatie van werken en (mantel)zorg verlenen kan ingewikkeld zijn. Om dit makkelijker te maken zijn er tal van wettelijke en CAO-regelingen. Daarnaast is het vaak mogelijk om op creatieve wijze en in overleg met collega’s en werkgever oplossingen te vinden, die de spanning tussen werk en zorg kunnen verminderen. De ouderenadviseur van MEE&de Wering kan u helpen bij het vinden van de mogelijkheden.

In dit boekje van Kennisplatform Mantelzorg kunt u alvast veel tips en informatie vinden.

Georganiseerd door MEE & de Wering

MEE & de Wering maakt meedoen mogelijk voor iedereen. Wanneer mensen ondersteuning kunnen gebruiken om de regie over hun eigen leven weer terug te krijgen, kan MEE & de Wering hulp bieden. Op deze manier proberen zij iedereen een volwaardige rol in de samenleving te geven.

Terug naar projecten overzicht