project

Ruimte voor respijt

Ruimte voor respijt zorgt er voor dat mantelzorgers van mensen met dementie er even tussenuit kunnen. De zorg voor een naaste met dementie in de thuissituatie kan erg zwaar zijn. Door de inzet van vrijwilligers die de zorg tijdelijk over kunnen nemen, wordt overbelasting bij mantelzorgers voorkomen.

Hoe werkt het?


In overleg met een vrijwilliger wordt er afgesproken welke invulling er aan de respijtzorg wordt gegeven. Dit kan een uitstapje zijn, maar ook een activiteit bij iemand thuis. De respijtzorg kan variëren van twee tot vier uur overdag tot een avond per week. Zo heeft degene met dementie een leuke tijd en kan de mantelzorger even op adem komen.

Georganiseerd door MEE & de Wering

MEE & de Wering maakt meedoen mogelijk voor iedereen. Wanneer mensen ondersteuning kunnen gebruiken om de regie over hun eigen leven weer terug te krijgen, kan MEE & de Wering hulp bieden. Op deze manier proberen zij iedereen een volwaardige rol in de samenleving te geven.

Contactpersoon Bernadette Vonk (088) 00 75 140
Terug naar projecten overzicht