Over dementie

Vormen van dementie

Vergeetachtigheid komt bij veel ouderen voor. Maar wanneer de vergeetachtigheid toeneemt en er ook gedragsveranderingen optreden, kan er sprake zijn van dementie. Dementie is een ziekte waarbij de hersenen niet goed functioneren en informatie niet goed wordt verwerkt.

Naast geheugenverlies en veranderingen in het gedrag, gaat ook de lichamelijke conditie achteruit. Naarmate de ziekte erger wordt, verliest iemand met dementie steeds meer de grip op het leven. Hierdoor heeft dementie een grote impact, zowel voor degene met dementie als voor de naasten.

Dementie is een verzamelnaam voor ongeveer 50 verschillende vormen. De meest voorkomende vormen zijn de ziekte van Alzheimer, vasculaire dementie, frontotemporale dementie (FTD) en Lewy body dementie.

Meer informatie?

Voor meer informatie over de verschillende vormen van dementie kunt u terecht op de website van Alzheimer Nederland.

ga naar de website

Zorg & behandeling

Het is nog niet mogelijk om dementie te genezen. Wel zijn er verschillende vormen van zorg en behandeling mogelijk. Deze behandelingen zijn er op gericht om het leven met dementie zo draaglijk mogelijk te maken, voor zowel degene met dementie als voor de naasten.

Hierbij kan het gaan om het behandelen van gedragsveranderingen of een behandeling met medicijnen die de ziekte vertragen. Maar ook om ondersteuning van de mantelzorger bij de zorg voor hun naaste met dementie.

In de gemeente Hoorn worden mensen met dementie en hun naasten, na een verwijzing van de huisarts, begeleidt door een casemanager van Geriant. In samenspraak met de casemanager wordt er een behandelplan opgesteld waarin de zorg en behandeling worden bepaald.

Meer informatie?

Voor meer informatie over de verschillende behandelingen en de werkwijze van Geriant kunt u terecht op de website van Geriant.

ga naar de website

Financiën & vergoeding

Bij dementie kunnen er verschillende soorten zorg nodig zijn. Deze zorg wordt op verschillende wijzen vergoed: via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) door gemeenten, door uw zorgverzekeraar via de basispolis van de Zorgverzekeringswet en via de Wet Langdurige Zorg (WLZ).

Voor de WLZ-vergoeding is een CIZ-indicatie nodig. Voor veel zorgvormen wordt uw eigen risico belast of een eigen bijdrage in rekening gebracht.

Meer informatie?

Voor meer informatie over de vergoedingen voor verschillende soorten zorg bij dementie kunt u terecht op de website van de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA).

ga naar de website