Stichting Netwerk

Stichting Netwerk zorgt als uitvoerder van het welzijnswerk in de gemeente Hoorn voor versterking van de gemeentelijke ambities. Stichting Netwerk is actief op het welzijnsterrein in de ruimste zin van het woord en voert het beheer over vier wijkcentra, een buurtcentrum, dertien peuterspeelzalen en een pop- en cultuurcentrum Manifesto.

Meer informatie over Stichting Netwerk? ga naar de website

Over Stichting Netwerk


Stichting Netwerk ondersteunt de eigen kracht en mogelijkheden van de inwoners en besteedt extra aandacht aan diegenen, die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Er worden vele activiteiten georganieerd voor verschillende doelgroepen. Er zijn zo’n 900 vrijwilligers actief en ze werken samen met de gemeente, lokale partners, instellingen en bewoners.

Project van Stichting Netwerk

Onvergetelijke ontmoetingen

Mensen met dementie

Bij Onvergetelijke ontmoetingen kunnen mensen met geheugenproblemen of beginnende dementie deelnemen aan activiteiten. De activiteiten zijn speciaal voor mensen die (nog) geen indicatie hebben voor dagbesteding.

Door Stichting Netwerk Lees verder
Terug naar organisatie overzicht