Stichting Gezondheid Allochtonen Nederland

De Stichting Gezondheid Allochtonen Nederland (SGAN) is een landelijke patiëntenorganisatie. SGAN komt op voor de belangen van allochtone patiënten en hun families. Dit doen zij door advisering, begeleiding en doorverwijzing binnen de gezondheidszorg. Daarnaast is SGAN een schakel tussen patiënten en gezondheidsorganisaties.

Contactpersoon Mehmet Uygun 06 15 00 06 23
Meer informatie over Stichting Gezondheid Allochtonen Nederland? ga naar de website

Over Stichting Gezondheid Allochtonen Nederland


De wereld van de gezondheidszorg is complex en voor allochtone patië​​nten kan dit nog lastiger zijn door bijvoorbeeld taalproblemen, onbekendheid met een ziekte of door een andere omgang met de ziekte in vergelijking met autochtone Nederlanders. Hulp van mensen met dezelfde achtergrond kan daardoor heel waardevol zijn.

Het uitgangspunt van SGAN is dat enerzijds zorgverleners zorgeloos hun weg weten te vinden in de leef- en taalculturen van allochtone patiënten. Aan de andere kant willen zij ervoor zorgen dat de allochtone bevolking van kennis wordt voorzien over de gezondheidszorg en dat zij worden ondersteund tijdens het ziekteproces.

Terug naar organisatie overzicht