Omring

Omring is een zorgorganisatie in Noord-Holland Noord die ondersteuning en zorg biedt aan onder andere mensen met dementie. Mensen met dementie kunnen bij Omring terecht voor thuiszorg, specialistische zorg, dagbehandeling en kleinschalige woonzorglocaties.

Meer informatie over Omring? ga naar de website

Over Omring


Omring biedt verschillende vormen van zorg aan mensen met dementie. In Hoorn heeft Omring een speciaal team van wijkverpleegkundigen voor mensen met dementie en hun naasten. Zij bieden structuur in de thuissituatie en de benodigde hulp en ondersteuning op maat, zodat de cliënten en mantelzorgers de eigen regie kunnen blijven voeren. De Omring wijkverpleegkundige kan de hulp van een ergotherapeut inzetten. De Omring ergotherapeut is opgeleid om te helpen de dagelijkse handelingen weer uit te kunnen voeren.

Daarnaast kunnen mensen met dementie gebruik maken van dagbesteding op één van de Omringlocaties. In de gemeente Hoorn zijn dit de locaties De Hoge Hop en Lindendael. Ook zijn er woonzorglocaties van Omring. Wonen in een kleinschalige en huiselijke sfeer is mogelijk bij Lindendael en De Kade.

Terug naar organisatie overzicht