Geriant

Wanneer er regelmatig stukjes uit het normale dagelijkse patroon wegvallen, kan er sprake zijn van een vorm van dementie. Uw huisarts kan u dan doorverwijzen naar Geriant. Geriant biedt hulp aan mensen met dementie en hun naasten. Van onderzoek en behandeling tot begeleiding en ondersteuning.

Contactpersoon Lotte van der Eng 072 527 03 90
Meer informatie over Geriant? ga naar de website

Over Geriant


Met een team van verschillende specialisten voert Geriant het onderzoek uit, stellen zij een diagnose, maken vervolgens een behandelplan en zorgen voor de ondersteuning die nodig is. Dit wordt gedaan met behulp van casemanagement.

Geriant werkt in de regio’s Kop van Noord-Holland, Noord-Kennemerland en West-Friesland en heeft vestigingen in Den Helder, Heerhugowaard, Alkmaar en Hoorn. Er zijn vier teams actief die de hulpverlening bij mensen thuis voor hun rekening nemen. Deze teams werken nauw samen met de Geriant-kliniek, een screeningsafdeling van zestien bedden voor psychisch onderzoek en behandeling voor mensen met dementie. De teams die de hulpverlening bij mensen thuis bieden, bieden ook casemanagement bij bepaalde zorginstellingen, zoals verzorgingshuizen en enkele kleine woonvormen voor mensen met dementie in de regio.

Terug naar organisatie overzicht