Jonge mantelzorgers college tour

Vrijwilligerspunt en MEE en de Wering organiseren een college tour voor jonge mantelzorgers. Op het voortgezet onderwijs in Hoorn en Medemblik zal er zowel bij de leerlingen als bij de docenten en de schoolleiding meer bewustwording gecreëerd worden over mantelzorg.

Gastlessen
Leerlingen krijgen een interactieve gastles over mantelzorg. Leerlingen ontdekken wanneer iemand een jonge mantelzorger is. Of zij zichzelf of een vriend(in) in die omschrijving herkennen en welke ondersteuning ze kunnen krijgen of bieden.

‘Koffiekamer’ dialoog met docenten
Pauze! Tijd voor een goed gesprek. Aan de hand van de dialoogmethodiek zal er een gesprek plaatsvinden over jonge mantelzorgers. Wat zijn de ervaringen van de docenten op school? Aansluitend bij de praktijkervaringen worden er tips gegeven voor ondersteuning en doorverwijzen.

Mantelzorgondersteuning op school
Voor de schoolleiding is er advies op maat over het treffen van maatregelen die bijdragen aan het herkennen en erkennen van jonge mantelzorgers en het voorkomen van verzuim.

Meer weten? Neem contact op met het Vrijwilligerspunt! Terug naar nieuws overzicht