DemenTalent

Mensen met dementie

DemenTalent biedt ondersteuning en activiteiten op maat voor mensen met geheugenproblemen en beginnende dementie. Hierbij worden de talenten van mensen met geheugenproblemen of beginnende dementie gekoppeld aan een vereniging of organisatie in Hoorn.

Hoe werkt het?


Samen wordt er gekeken naar wat iemand graag wil en kan doen. Vervolgens wordt er leuk en passend vrijwilligerswerk gezocht bij verenigingen en organisaties. Bij de organisatie waar iemand aan de slag kan als vrijwilliger zijn er begeleiders die de vrijwilliger ondersteunen. Deze begeleiders worden,  indien nodig, geschoold. Door DemenTalent kunnen mensen met geheugenproblemen en dementie zo lang mogelijk deel nemen aan de samenleving, sociale contacten behouden en een zinvolle invulling geven aan hun dagelijks leven.

Details over deze activiteit


Georganiseerd door MEE & de Wering

MEE & de Wering maakt meedoen mogelijk voor iedereen. Wanneer mensen ondersteuning kunnen gebruiken om de regie over hun eigen leven weer terug te krijgen, kan MEE & de Wering hulp bieden. Op deze manier proberen zij iedereen een volwaardige rol in de samenleving te geven.

Contactpersoon Ingrêthe Karsten (088) 00 75 140
Terug naar het activiteiten overzicht